Nieuws

28/06/2017Gent : Oude Schaapmarkt-Bouwvergunning.

De Stad Gent leverde een bouwvergunning af aan Goplus voor de herontiwkkeling van de site waar zich de vroegere rechtbank van koophandel bevond.
Op een ideale centrumlokatie zal Goplus Residentie LUCUS ontwikkelen, bestaande uit 33 appartementen met een bijhorend garagecomplex.
Met de bouw zal in het najaar worden aangevangen.
Lees meer...
<span>28/06/2017</span>Gent : Oude Schaapmarkt-Bouwvergunning.

08/01/2017Antwerpen : Aankoop kantoorgebouw aan de Van Meterenkaai.

Goplus finaliseerde de acquisitie van een kantoorgebouw met 10 bouwlagen langsheen de Scheldekaai pal in het centrum van Antwerpen. De site zal herontwikkeld worden.
Lees meer...

31/08/2016Brussel : Uitbreiding project Louizalaan.

Op de hoek van de Louizalaan en de Lesbroussartstraat kocht Goplus een kantoorgebouw ter herontwikkeling naar een residentieel complex. Dit project werd recent uitgebreid bij wijze van de aankoop van een aanpalend gebouw in de Paul Spaakstraat. Het bijkomende gebouw zal worden afgebroken en met een nieuwbouwconstructie een uitbreiding betekenen van het voornoemde renovatieproject.
Lees meer...
<span>31/08/2016</span>Brussel : Uitbreiding project Louizalaan.

04/05/2016Gent : Aankoop rechtbank van koophandel.

Einde 2015 kocht Goplus een gebouw van de rechtbank van koophandel, pal in het centrum van Gent, nabij de Sint-Jacobskerk.
Lees meer...
<span>04/05/2016</span>Gent : Aankoop rechtbank van koophandel.

01/04/2016Brussel : Louizalaan - Residentiële herontwikkeling van een kantoorgebouw.

Goplus zal als hoogste bieder in een biedingsproces vanwege de Dienst voor BIjzondere Sociale Zekerheidsstelsels (DIBISS) een goed gelegen kantoorgebouw herontwikkelen tot een prestigieus residentieel complex, met winkelpanden op het gelijkvloers.
Ook werden een 35-tal autostaanplaatsen in de aanpalende straat in het verkoopsproces mee opgenomen.
Lees meer...